UAB Freight Logistics Services – zespół zawodowców świadczący usługi transportowe i logistyczne. Nasza podstawowa działalność to przewóz ładunków transportem lądowym, morskim oraz powietrznym. Doświadczeni w swej branży specjaliści zawsze są gotowi udzielić konsultacji oraz zaoferować najbardziej optymalne rozwiązania logistyczne spełniające zapotrzebowania każdego klienta.

 

UAB Freight Logistics Services ma na celu świadczenie jakościowych usług za dostępną cenę oraz nawiązanie długookresowej, korzystnej dla obu stron współpracy.
Wizja UAB Freight Logistics Services – dążymy do tego, aby stać się jedną z przodujących spółek spedycyjnych na Litwie.

 

Jesteśmy niezawodnym partnerem dla swoich klientów!