• Przewóz ładunków częściowych i pełnych naczepami-plandekami (92m3 – 120m3) między wszystkimi państwami Europy.
  • Przewóz ładunków pełnych i częściowych naczepami – chłodniami;
  • Przewóz niebezpiecznych ładunków (ADR);
  • Przewóz ładunków farmaceutycznych;
  • Transport różnego rodzaju kontenerów drogą morską;
  • Transport ładunków drogą lotniczą;
  • Usługi magazynowania;
  • Usługi w zakresie pośrednictwa celnego.


Zawsze będziemy czekali na oferty przewozu ładunków importowanych i eksportowanych. Zaproponujemy najbardziej optymalną cenę, a usługi zawsze będą wyświadczone jakościowo!